Sagar

Sagar

District Information
Name of the District Sagar
Area (sq. km) 10252 sq. km
Population (2011) 2378295
Name Present Posting Phone (o) Email ID Website Twitter
Tarun Nayak SP 07582 - 267745 sp_sagar@mppolice.gov.in

Higher Offices

S.No. Name of the Higher Offices Office Phone C.U.G.
1 SP SB 07582-267758 7049152500
2 SP AJK 07582-267744 -
3 Addl. SP 07582-267726 9479997527
4 Addl. SP Bina 07582- 7049116844
5 DSP H.Q. 07582-267713 9479997506
6 CSP Sagar 07582-267720 9479997554
7 CSP Makronia 07582- 7587635239
8 DSP AJK-1 07582-267744 -
9 DSP AJK-2 - -
10 DSP DSB 07582-267712 7049116902
11 DSP Traffic 07582-267723 7587622044
12 DSP Women Cell 07582- -
13 DSP CID/DCB 07582- 7587602130
14 SDOP Banda 07583-252229 7587622072
15 SDOP Bina 07580-224156 7049115736
16 SDOP Khurai 07581-240655 7587635004
17 SDOP Rehli 07585-256047 7587622001
18 SDOP Deori 07586-250700 9479997370
19 SDOP Rahatgarh 07584-254583 7049117699
20 AO SB 07582-267757 -
21 RI 07582-267703 9479997684
22 Subedar 07582- -
23 Control Room 07582-267777 7587621886

Police Stations

S.No. Name of the Police Stations Office Phone C.U.G.
1 AJK 07582-267744 7049117260
2 Aagasod 07580-275100 7049117058
3 Banda 07583-252253 7049116702
4 Baheriya 07584-286214 7587622004
5 Bandri 07581-272262 7049117163
6 Baraytha 07583-277127 7049117283
7 Bersa - -
8 Bhangarh 07580-283236 7587635382
9 Bharol 07583-280222 7587622008
10 Bina 07580-223011 7049116764
11 Cantt 07582-267736 9479997583
12 Chanbila 07583-280231 7587621924
13 Civil Line 07582-267741 7587622018
14 Dalpatpur 07582-277815 -
15 Deori 07586-250223 9479997331
16 Garhakota 07585-258433 7587622065
17 Gopalganj 07582-267729 9479997070
18 Gourjhamar 07586-225265 7049117273
19 GRP Sagar 07582-247488 7049113932
20 Jaisinagar 07584-270221 7049117029
21 Kesli 07586-224436 7049117467
22 Khimlasa 07580-284252 7049117452
23 Khurai 07581-240800 7049116868
24 Khurai Gramin 07581-222498 7587621880
25 Kotwali 07582-267710 7587608096
26 Maharajpur 07586-222267 7587621989
27 Mahila Cell - 7049162484
28 Mahila Thana 07582-267792 7049116751
29 Malthoun 07581-271237 7049117618
30 Moti Nagar 07582-267769 7049116922
31 Naryavali 07584-278226 7587608039
32 Padmakar Makronia 07582-267727 7049116729
33 Rahalgarh 07584-254235 7587621951
34 Rehli 07585-256323 7049117027
35 Sanodha 07585-271862 7049117479
36 Shahgarh 07583-259236 7049117004
37 Surkhi 07586-280223 7049117278
38 Traffic 07582-267723 7587635001
39 Vinayaka 07583-280368 7049112771

Outposts

S.No. Name of the Outposts Phone C.U.G.
1 Adavan 07583-280803 7049117284
2 Ata 07581-276202 7049117166
3 Baraj - -
4 Bajaria 07580-222567 -
5 Baleh 07585-249240 7049115945
6 Bara 07583-277753 7587634989
7 Barodia 07581-274202 -
8 Beshra 07581-280561 7049117172
9 Bilhara 07586-270675 -
10 Dalpatpur 07583-277815 7587622053
11 Dhana 07586-285254 7049117376
12 Googra Khurd Tarha - -
13 Gurga - -
14 Highway Ata - -
15 Hirapur 07583-277252 7049117113
16 Hospital - 7049117467
17 Jaruakheda 07584-283295 7049116684
18 Kanjiya 07580- -
19 Karrapur 07584-283302 7587608086
20 Mandi Bamora 07593-226222 7049116933
21 Nai Basti 07580-224707 7049116737
22 Nounia - -
23 Sanichari 07582-241633 9479997438
24 Rajwas - -
25 Sesai Saji 07583- 7049116684
26 Shahpur 07585-279337 7049117393
27 Sihora 07584-245329 -
28 Sirchoupi - 7049116642
29 Tada 07586-224638 7049117278
30 Ujnet 07581-289217 7049117069