Panna

Panna

District Information
Name of the District Panna
Area (sq. km) 7135 sq. km
Population (2011) 106028
Name Present Posting Phone (o) Email ID Website Twitter
Dharm Raj Meena SP, Panna 07732 - 252146 sp_panna@mppolice.gov.in

Higher Offices

S.No. Name of the Higher Offices Office Phone C.U.G.
1 Addl. SP 07732-252005 7049142828
2 SDOP Panna 07732-252345 9479996503
3 SDOP Gunour 07731-262224 9479996436
4 SDOP Pawai 07732-268234 9479996504
5 SDOP Ajaygarh 07730-278247 9479996505
6 DSP AJK 07732-252074 -
7 DSP Mahila Apradh 07732-252074 -
8 DSB 07732-252269 7049142686
9 DCB - 7049142588
10 SB 07732-250076 -
11 FSL 07732-291469 -
12 MOB - 7049142587
13 Nirbhaya Mobile - 7049142685
14 Parivar Paramarsh Kendra - 7049142422
15 RI 07732-252015 9479996508
16 Subedar 07732- 7049142535
17 Control Room 07732-252031 7049101043

Police Stations

S.No. Name of the Police Stations Office Phone C.U.G.
1 Ajaygarh 07730-278224 9479996401
2 AJK  07732-252072 9479996421
3 Amanganj 07731-261224 9479996511
4 Brijpur 07732-273215 7049142831
5 Devendra nagar 07732-272224 7049146515
6 Dharampur 07730-279824 9479996377
7 Gunnaur 07731-262224 9479996450
8 Kotwali 07732-252013 9479996462
9 Mahila Prakoshth 07732- 9479996465
10 Mandla 07732-275224 9479996422
11 Pawai 07733-268224 9479996494
12 Raipura 07734-267600 9479996377
13 Saleha 07731-263448 9479996477
14 Shah Nagar 07734-265262 9479996434
15 Simriya 07733-269624 9479996414
16 Sunwani 07731-280202 7049142745
17 Tralfiee 07732-252064 7049142535

Outposts

S.No. Name of the Outposts Phone C.U.G.
1 Barach 07732-297612 7049142419
2 Bori 07734-280259 9479996382
3 Chandora 07730-281054 7049142823
4 Civil Line - 7587613550
5 Hanumatpur 07730-278247 7587620696
6 Hardua 07731-280201 7049156402
7 Hardua Khamaria - 9479996478
8 Kakarhati 07732-274224 7049142685
9 Kalda 07732-297611 9479996419
10 Khora 07730-281056 7049142833
11 Lalar - -
12 Mahoba 07731-261524 7587620819
13 Majhgawan 07732-271202 7049140587
14 Mohandra 07733-266400 7587620711
15 Nadarha 07730-281053 9479996513
16 Pahari Khera 07732-273683 7049172734
17 Vira 07730-281055 -
18 Vori 07734-280259 -