Chhatarpur

Chhatarpur

District Information
Name of the District Chhatarpur
Area (sq. km) 8687 sq. km
Population (2011) 1762857
Name Present Posting Phone (o) Email ID Website Twitter
Sachin Sharma SP, Chhatarpur 07682 - 241502 sp_chhatarpur@mppolice.gov.in

Higher Offices

S.No. Name of the Higher Offices Office Phone C.U.G.
1 Addl. SP 07682-243631 7587610695
2 CSP Chhatarpur 07682-243600 9479991100
3 SDOP Khajuraho 07686-272541 9479991254
4 SDOP Lavakush Nagar 07687-251159 9479991049
5 SDOP Navagaon 07685-257336 9479991247
6 SDOP Bijawar 07608-253151 7049160694
7 SDOP Badamalhara 07689-252451 7049120707
8 AO SB 07682-243020 -
9 DSB 07682-245204 7049120405
10 DSP H.Q. 07682-245201 7049100881
11 DSP AJK-1 07682-243565 7049156363
12 DSP AJK-2 07682- 7049156361
13 DSP Women Cell 07682-243600 -
14 Traffic 07682- 9479991261
15 FSL 07682-246097 7587610706
16 RI 07682-245203 9479991185
17 Subedar - 9479991005
18 MTO - 7049121271
19 Control Room 07682-243501 7049120493

Police Stations

S.No. Name of the Police Stations Office Phone C.U.G.
1 AJK  07682-243565 7049156363
2 Alipura 07685-263213 7587610707
3 Badamalhara 07689-252222 7049120695
4 Bajna 07609-254822 7049120547
5 Bakswaha 07609-254233 -
6 Bameetha 07686-271040 7049160634
7 Bamnora 07689-280180 7049120832
8 Bamhori 07609-226006 7049121163
9 Banshia 07687-295044 7587610703
10 Bhagwa 07689-255233 9479991318
11 Bijawar 07608-253236 7049120827
12 Chandla 07687-261836 7049120826
13 City Kotwali 07682-245207 9479990995
14 Civil Lines 07682-245202 9479991173
15 Garhi Malehara 07685-273016 7587610698
16 Gaurihar 07688-261836 9479991211
17 Goyra 07688-288426 7049120849
18 Gulganj 07689-255451 7049120635
19 Harpalpur 07685-261713 9479991220
20 Hinola - 7049101021
21 Isa Nagar` 07682-287240 7049121385
22 Jujhar Nagar 07687-265236 7049120547
23 Khajuraho 07686-274032 7049160693
24 KIshangarh 07608-246622 7049120839
25 Lavkush Nagar 07687-251236 7049121077
26 Maharajpur 07685-272236 7587610699
27 Mataguwa 07682-285225 7049120849
28 Nowgaoh 07685-256336 9479991211
29 Orchha Road 07682-242314 7049121018
30 Pipat 07608-264072 7049120618
31 Prakash Bamhori 07687-226006 7049120938
32 Raj Nagar 07686-275070 9479991203
33 Sarbai 07688-262536 7049121002
34 Satai 07608-264233 -
35 Shahgarh - -
36 Turism PS Khajuraho 07686-274690 7049160613

Outposts

S.No. Name of the Outposts Phone C.U.G.
1 Akona - 9479991125
2 Atkohaa 07687-226003 7587610810
3 Bachhaun 07687-226005 7049120770
4 Bandha - -
5 Chandra Nagar 07686-271279 7049120492
6 Garaoli 07685-264240 7049120686
7 Ghuvara 07689-255612 7049120972
8 Highway Dargua - -
9 Jatashankar - 7049120422
10 Kakunpura - 9479991093
11 Karri - -
12 Khairakala 07608-222007 9479991131
13 Kupi - 7049120492
14 Lugashi 07685-265236 7049120679
15 Maharajganj - 7049120623
16 Nainagir - 7587610729
17 Padaria 07682-221010 7049120723
18 Pahra - 7049120594
19 Patha 07687-226004 7049120570
20 Ramtoriya - -
21 Ranital 07689-280427 -
22 Sandhpa - 7049120621
23 See Lon - 9479991212
24 Tourist(Paryatak) 07686-274690 9479991272