ASHOKNAGAR

District Information
Name of the District Ashoknagar
Area (sq. km) 1321 sq. km
Population (2011) 844979

Police Station

S.No. Name of the Police Station Office Phone
1 AJK Ashoknagar 07545-222791
2 Ashok Nagar 07543-220656
3 Bahadurpur 07548-275237
4 Chanderi 07547-243341
5 Ishagarh 07541-244021
6 Kachaner 07543-283872
7 Mungawali 07548-272037
8 Naisarai 07541-246447
9 Piprai 07548-247244
10 Shadora 07543-226519

Outposts

S.No. Name of the Outposts Phone
1 Depalkhedi  
2 Kadwaya 07541-240642
3 Madhogarh  
4 Malhargarh  
5 Rajghat  
6 Rajpur 07543-227636
7 Saharai  
8 Saraskhedi  
9 Thuban  
10 Vikrampur